X

Ženský kruh ve V. Meziříčí - uzavřená skupina

 

 

 

Čím více se ponoříte do ženské energie a ženského bytí, zjistíte, že naše pocity jsou to nejpravdivější a nejcennější, co my ženy máme.

 

 

ŽENSKÉ KRUHY

 

Není to ještě tak dávno, kdy  mluvit o ženství, ženském těle či naší cykličnosti bylo pro samotné ženy těžké, mnohdy velice bolestné. Pojem jako ženská síla byl pro většinu žen prázdný… Chtěly jsme být výkonné, dokonalé, vše zvládat, dovolit si slabost bylo nepřijatelné (nebo jsme žily její druhý pól – naprostou submisivitu a podřízenost). Pro úspěch a štěstí v tomto světě jsme zvolily nesprávnou cestu – mužskou… A svět kolem nás se polarizuje a naše ženská duše pláče.

 

Ženy v tomto čase začínají naslouchat svému vnitřnímu volání a touží být v kontaktu se svou ženskou silou. 
Ženská duš
e touží po té jediné správné cestě pro ni – BÝT ŽENOU se vším, co k tomu patří.

 

Jsem vděčná, že mohu být při tom.

 

Naše ženská setkání probíhají většinou v uzavřené menší skupině žen (12 -14 žen) jednou za 14 dnů  cca  na 2 hodiny v odpoledních či večerních hodinách.  „Rozpomínáme“ se na témata, která jsou nám všem vlastní – ženská cykličnost, ženské emoce, naše krásné tělo, naše jemnost a odevzdání se a zároveň síla (která je úplně jiná než ta mužská), náš vztah s matkou, ženská rodová linie... Tento koncept se mi velmi osvědčil - je zde minimálně rok skupina žen, do které patříte, kde můžete pravidelně sdílet, dotýkat se bolavých věcí, čerpat ženskou podporu. A často se po skončení ženských kruhů  ženy scházejí i nadále, čímž vlastně přirozeně žijí ženskou sounáležitost.

 

I já jsem si musela projít mnohdy velmi hrbolatou cestou k tomu, abych POSVÁTNÉ ŽENSTVÍ v sobě přijala. Na svém sestupu do ženské duše jsem nalezla - a stále nalézám - poklady velké ceny. Ráda se s vámi o ně podělím...

 

 

 

Těším se na vás, milé ženy. V našem spojení je ohromná síla. Pojďme ji společně objevit.

 

 

KAŽDÁ ŽENA, 

KTERÁ LÉČÍ SAMA SEBE, 

LÉČÍ VŠECHNY ŽENY, KTERÉ PŘIŠLY,

A VŠECHNY ŽENY, KTERÉ PŘIJDOU.

 I. Cairns

 

 

MY VŠECHNY CÍTÍME, KDY JE ČAS PRO ŽIVOT,
KDY JE ČAS PRO SMRT.

MŮŽEME SE Z RŮZNÝCH DŮVODŮ POKUSIT OKLAMAT SAMY SEBE,
ALE VÍME.

PŘI SVĚTLE ŽHNOUCÍ LEBKY VÍME.
C. P. Estés

 

 

 

POKUD SE ROZHODNETE MILOVAT PROBUZENOU ŽENU...