X

VŠECHNO PŘISPĚLO KE TVÉMU POKROKU,

ZAHRŇ TEDY VŠE SVOU VDĚČNOSTÍ.

W. Wattles