X
Subvenium se stará o vaše soukromí  a vyvíjí technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online zážitky. Toto prohlášení o ochraně soukromí, je platné pro  web Subvenium a určuje jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu Subvenium souhlasíte s praktikami popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování vašich osobních dat

Subvenium shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. Subvenium také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou pro váz unikátní jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také existují automaticky shromážděné informace o hardwareu asoftwareu vašrho počítače  zde na Subvenium. Ty mohou obsahovat: vaše IPčko, typ browseru, doménové jména, časy přístupu a adresu referujícího webu. Tyto informace jsou Subvenium využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu Subvenium.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu Subvenium, mohou být využívána a shromažďována ostatníi uživateli. Poznámka: Subvenium nezkoumá obsah žádné z vašich privátních komunikací.

Subvenium doporučuje přečíst si prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na Subvenium, abyste porozuměli tomu jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je zdílí.. Subvenium není zodpovědný za zásady ochrany osobních údajů mimo Subvenium a  mimo rodinu webů Subvenium.

Použítí osobních informací

Subvenium shromažďuje a používá vaše osobní informae k provzu webu Subvenium  a k poskytování služeb, o které jste požádali. Subvenium také používá vaše identifikační údaje k nabízení dalšího zboží a služeby dostupných z Subvenium a jeho částí. Subvenium vás také může kontaktova skrzevá ankety, aby prozkoumal vaše názory na aktuálně poskytované služby a na potenciálně nové služby. Navíc Subvenium může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám omáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišǒvat dodávky. Všechny takovéto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí služeb obědnaných Subvenium a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

Subvenium nevyužívá nabo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

Subvenium udržuje trackovací informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu Subvenium za účelem zjištění jaké služby Subvenium jsou nejvíce oblíbené. Tato data jsou využívína k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům Subvenium jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web Subvenium prozradí vaše osobní informace bez upozornění pouze pokud je o to požádán institucí, které k tomu  má zákonné oprávnění, nebo pokud sy myslíme, že tato akce je nezbytná k: (a) zajištění souladu obsahu a služeb webo Subvenium se zákonem; (b) ochraně a obraně práv a majetku Subvenium; a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů Subvenium nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web Subvenium používá "cookies" za účelem zlepšení personalizovaného zážitku. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zabezpečení vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je říci webserveru, že ste se vrátili na specifickou stránku. Na příklad, pokud si personalizujete stránky Subvenium pages nebose tu registrujete k odběru služeb, cookie pomůže portálu vyvolat specifické informe, když se na něj znovu vrátíte. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doeučení atd. Pokud se vrátíte na stejný portál, informace, které ste před tím poskytli jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti Subvenium, které jste si kustomizoval(a).

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. Pokud cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb Subvenium nebo jiných websiteů.

Bezpečnost vašich osobních informací

Subvenium zabezpečuje vaše osobní informace prozi neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. Subvenium uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněné proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen pomocí kryptování, jako jeSecure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

Subvenium může občas updatovat prohlášení o nakládání s osobními údaji jako reakci na svoji politku nebo žádosti uživatelů. Subvenium vás vyzývá abyste občas zkontrolovali toto prohlášení a byli si jisti, jak Subvenium nakládá s vašimi informacemi.

Kontaktní informace

Subvenium vítá vaše komentáře k tomuto prohlášení. Pokud si mislíte, že Subvenium se nedrží tohoto prohlášení, prosím, kontaktujte nás na pavsej@33soft.com. Použijeme komerčně vhodné řešení k tomu, abychom identifikovali a odstranili případné nedostatky.
Đ.
(Pokus o přesný překlad originálního prohlášení DNN)