X

NEJVYŠŠÍM POSLÁNÍM MUŽE JE CHRÁNIT ŽENU, ABY MOHLA BEZ OHROŽENÍ KRÁČET PO ZEMI.
NEJVYŠŠÍM POSLÁNÍM ŽENY JE PŘIVÉST MUŽE K DUŠI, KE ZDROJI.

Kmen Cherokee

VÝCHOVNÉ A RODINNÉ PORADENSTVÍ

Vyznat se v džungli vlastních pocitů, traumat a bolestí z dětství, nároků a požadavků dětí (které jsou téměř vždy jiné než jsme očekávali) a různých teorií "Jak správně vychovávat"  je mnohy velmi složité. J. Prekopová s oblibou říkávala - "Není možné být dokonalým rodičem, stačí, když jsme dost dobrými rodiči...."

Moudrost a podstata zdravého přístupu k dětem by se dala shrnout do dvou prostých vět:
"MŮŽEŠ BÝT TAKOVÝ, JAKÝ JSI" a "NIC ZA MĚ NEMUSÍŠ NÉST." Jak už to bývá, to, co zní velice jednoduše, je v praxi velmi náročné.

 

Mezi partnery a rodiči a dětmi mohou vznikat drobná i vážnější nedorozumění z mnoha důvodů. Nejčastěji se objevují nedostatky ve vzájemné komunikaci, neumíme si naslouchat, citlivě a autenticky vyjadřovat své emoce. Muži nerozumí ženskému světu a ženy zase tomu mužskému.

 

Každého z nás stále ovlivňuje naše původní rodina a" výchovné či nevýchovné" působení rodičů. A to i přesto, že už jsme z rodiny odešli před mnoha lety. Pocity křivdy, nedostatku nebo zlost či hněv na rodiče velice silně zasahují do našich současných vztahů - ať už s partnery/ partnerkami či dětmi - a mnohdy je zcela zásadním způsobem ovlivňují a utvářejí.

 

Situace bývá o to složitější, když do vzájemných partnerských neshod vstupují děti se svojí osobností.

 

 

 

V každé rodině má každý člen své místo, které by mu nemělo být upíráno. Pokud se tak děje - např. matka dává přednost dětem před svým mužem, muž upřednostňuje svou matku před svou ženou - členům rodiny se nedaří dobře, objevují se problémy, potíže, nemoci. Tzv. Řád lásky  (B. Hellinger) působí, i když o něm nevíme či ho dokonce popíráme.

 

3 systemické zákony platné pro správné fungování systému rodiny (Bert Hellinger):

 

1. Zákon sounáležitosti (tzv. právo patřit)
Každý člen rodiny má právo na sounáležitost s ní a je-li mu tato sounáležitost odepřena, "svědomí systému" (tj. rodiny, rodu) způsobí, že vyřazený člen dostane ještě jednou v rodině místo. To se stane tak, že vyřazená osoba je v další generaci napodobována  jiným členem rodiny, který přebere její místo.  
2. Zákon rovnováhy 
Systém zachovává rovnováhu mezi ziskem a ztrátou, dáváním a přijímáním. Rodiče dávají, děti berou, rodiče jsou velcí, děti malé (a to napořád).
Mezi partnery musí být dávání a přijímání v rovnováze.
3. Zákon pořadí (hierarchie)
V rodinách existuje skrytá posloupnost a každé provinění proti tomuto pořádku je "potrestáno". Kdo tu byl dříve, má přednost před tím, kdo přišel později. Nejde o přesilu, jde o přednost a úctu.

I. rodiče mají přednost před dětmi
II. starší dítě má přednost před mladším
III. první partner má přednost před druhým
IV. partner/ partnerka má přednost před rodiči
 

TO, ČEMU SE VZPÍRÁTE, PŘETRVÁVÁ.

C. G. Jung


LÁSKA NENÍ VIDĚT, NEDÁ SE ANI DEFINOVAT, ANI MĚŘIT. ALE POZNÁME JI PODLE TOHO, JAK PŮSOBÍ. LÁSKA JE LÁSKOU JEN TEHDY, KDYŽ JE BEZPODMÍNEČNÁ.

J. Prekopová