X

NABÍDKA PŘEDNÁŠEK A SEMINÁŘŮ

 

Každá beseda či seminář je doplněn obrázkovou a "živou" prezentací či pracovními sešity. Je možné domluvit i jiná témata, než jsou v nabídce. Cena a délka trvání /počet setkání záleží vždy na domluvě.

 

"STAŇTE SE KORMIDELNÍKY SVÉHO ŽIVOTA"
Pojďme se přestat vymlouvat na to, co nám udělali ostatní a vezměme kormidlo svého života pevně do svých rukou! 
Jak to udělat -  kde začít, kudy jít a čeho se vyvarovat. Kdy a kde jsem ve své síle, co mě o ni připravuje, jak si mohu sám sobě pomoci, co s emocemi..... a spousta dalších věcí.
Blok 4 besed - Pravda emocí, Okamžik přítomnosti, Tělo - chrám duše, Zákony života

 

JAK BÝT DOBRÝM RODIČEM? I., II.

Soubor celkem 8 seminářů věnujících se  komplexně tématice výchovy dětí.
Můžeš být takový, jaký jsi." a "Nic za mě nemusíš nést." - dvě věty, jež plně vystihují zdravý postoj k dětem. Té první jsou věnovány první  4 přednášky konkrétních rad, postřehů a vysvětlení, té druhé další 4 přednášky, které jsou zacíleny více na nás rodiče.  

 

DŮLEŽITÉ MEZNÍKY V ŽIVOTĚ RODINY
Život rodiny, stejně jako život jednotlivce, prochází určitými vývojovými etapami. Přechody mezi nimi, kterým není možné zabránit, bývají zdrojem bolestí, strachů, neshod a krizí. Také ale radosti a úlevy.

 

JAK SPOLU KOMUNIKUJEME

blok 4 přednášek o vzájemné komunikaci

 

MILUJ A RESPEKTUJ SÁM SEBE

blok sebezkušenostních seminářů pracujících se sebepřijetím, sebeodpuštěním, radostí a vděčností v životě

 

CELOSTNÍ POHLED NA ČLOVĚKA Z ÚHLU PSYCHOLOGA

blok 5 přednášek o tom, co vše nás v životě ovlivňuje, působí na naši psychickou i duševní rovnováhu a tudíž i na naše  zdraví

 

VZDĚLÁVACÍ A MOTIVAČNÍ PROGRAM NEJEN PRO ŽENY

základní pravidla a úskalí psaní životopisu a motivačního dopisu, sebeprezentace u přijímacích pohovorů, jak zvládat stres

 

"CHCEŠ BÝT DOBRÝ NEBO ÚPLNÝ?" aneb SETKÁNÍ S VLASTNÍM STÍNEM
Pojďte se setkat s tím, co k nám všem neoddělitelně patří. Co často nechceme vidět, co si nedokážeme připustit. Co schováváme a jsme přesvědčeni, že to nikdy nikdo neuvidí...Protože jen spojením s naší temnou stránkou se stáváme úplnými.
Blok zážitkových seminářů s prvními kroky k našemu stínu.

 

 

 

 

 

VE TVÉ HRUDI JSOU HVĚZDY TVÉHO OSUDU.
Fr. Bardon